DOANH NGHIỆP CAO SU LÃI LỚN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

DOANH NGHIỆP CAO SU LÃI LỚN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

DOANH NGHIỆP CAO SU LÃI LỚN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

DOANH NGHIỆP CAO SU LÃI LỚN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

DOANH NGHIỆP CAO SU LÃI LỚN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
DOANH NGHIỆP CAO SU LÃI LỚN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chi tiết bài viết

DOANH NGHIỆP CAO SU LÃI LỚN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

 

  Nửa đầu năm 2017, giá cao su tăng nên doanh nghiệp khai thác, xuất khẩu cao su thiên nhiên đã có một mùa kinh doanh thành công và lãi lớn so với cùng kỳ năm 2016. Theo số liệu Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên 6 tháng đầu năm cao hơn 10% về lượng, tăng 64% về giá trị do giá tăng đến hơn 49%.

 

  Dù có suy giảm nhưng mức giá trong 6 tháng đầu năm vẫn cao hơn nhiều so với năm 2016 và đạt mức bình quân 45 - 48 triệu/tấn. Dựa trên mức giá 26,6 triệu/tấn năm 2016, VRG dự báo giá 2017 là 30 – 35 triệu/tấn, các doanh nghiệp đã dùng mức giá này lên kế hoạch cho năm 2017 nên khi so sánh thì doanh nghiệp đã đạt được mức lãi khá cao và hoàn thành phần lớn kế hoạch năm 2017.

 

  Giá cao su nguyên liệu trong nước trong nửa đầu năm 2017 cũng khá mạnh, điển hình mủ cao su dạng nước tại Đồng Nai tăng 2.700 VND/kg, từ 10.300 VND/kg đến 13.000 VND/kg.

 

DOANH NGHIỆP CAO SU LÃI LỚN

 

  Công ty CP Cao su Đồng Phú cho biết, nhờ giá bán cao su bình quân trong 6 tháng đầu năm nay đạt mức 47,1 triệu đồng/tấn, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2016, doanh thu tăng hơn 47%, đạt 340 tỉ đồng và hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu cả năm. Trong đó, lợi nhuận gộp đạt 154,6 tỉ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành gần 81% kế hoạch năm 2017.

 

  Sản lượng của Cao su Đồng Phú (DPR) trong 6 tháng đầu năm đạt 5.245 tấn, tăng trưởng 27%. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 4.250 tấn và sản lượng thu mua 995 tấn, lần lượt cao hơn 24% và 40% so với năm ngoái. Còn sản lượng chế biến đạt 5.710 tấn, tăng 14%.

 

Doanh nghiệp cao su lãi lớn trong 6 tháng đầu năm 2017

 

  Cũng đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, nửa đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Công ty Cao su Tây Ninh đạt 73 tỉ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 70% kế hoạch năm 2017. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Công ty cho thấy, quý II/2017, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty giảm từ 70 tỉ đồng xuống còn 58 tỉ đồng (giảm 17%). Tuy nhiên, giá vốn giảm từ 64 tỉ đồng xuống 49 tỉ đồng (giảm 23%) đã làm cho lợi nhuận gộp đạt mức 9 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 30 tỉ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016.

 

  Một doanh nghiệp cao su thiên nhiên cũng mới công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm là Công ty CP Cao su Phước Hòa. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty đạt 487,5 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 161 tỉ đồng (bằng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2016), tương đương thực hiện 60% kế hoạch năm. Kết quả này của Cao su Phước Hòa cũng được hỗ trợ bởi diễn biến tăng của giá cao su thiên nhiên. Giá bán nửa đầu năm ghi nhận tăng 55% so với cùng kỳ năm 2016, bình quân đạt 45 triệu đồng/tấn.

 

  Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cao su Dầu Tiếng đạt tổng doanh thu 982 tỉ đồng (trong đó doanh thu cao su 779 tỉ đồng), đạt hơn 54% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đến 375 tỉ đồng.

 

  Với Cao su Thống Nhất, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu và thu nhập khác là 44,5 tỉ đồng, trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 21,8 tỉ. So với cùng kỳ năm 2016, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã tăng trưởng đến 68% và 11%.

 

  Đồng thời, việc ITRC lên kế hoạch cắt giảm sản lượng trong nửa cuối năm 2017 có thể là đòn bẩy giúp giá mặt hàng cao su tăng nhiệt trở lại. Bên cạnh đó, tình trạng lũ lụt và mưa tại một số nước như Thái Lan đã kéo sản lượng xuống thấp, cho dù giá cao su không còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cung cầu thì đây cũng là yếu tố thúc đẩy giá cao su ổn định hơn trong giai đoạn cuối năm 2017.

 

  Giá cao su gần đây đã quay đầu giảm khi bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, lộ trình giá cao su hằng năm là thường giảm khi bước vào vụ thu hoạch và tăng vào dịp cuối năm nên có nhiều khả năng thị trường sẽ dần khởi sắc trong nửa năm còn lại, đẩy giá thu mua lên cao và tiếp tục giúp các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh hơn nữa. Như vậy, 2017 rất có thể sẽ là một năm thành công đối với các doanh nghiệp sản xuất cao su thiên nhiên.

 

Nguồn: Sưu tầm - Tổng hợp

 

backtop