Khái niệm thường dùng ngành cao su.

Khái niệm thường dùng ngành cao su.

Khái niệm thường dùng ngành cao su.

Khái niệm thường dùng ngành cao su.

Khái niệm thường dùng ngành cao su.
Khái niệm thường dùng ngành cao su.

Chi tiết bài viết

MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG NGÀNH CAO SU

 

Ngành cao su là ngành nghề không còn mới, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho một bộ phận lớn người dân.

 

Nhằm cung cấp cái nhìn tổng quát và hỗ trợ người cho nhu cầu tìm kiếm thông tin về ngành cao su, Việt – Ý giới thiệu tổng hợp một số khái niệm cơ bản thường được dùng trong ngành này.

 

 • Cao su đại điền: là cao su có quy mô diện tích lớn, tập trung chủ yếu ở các công ty, các doanh nghiệp, các nông lâm trường… có diện tích vài trăm đến vài chục ngàn ha.

   

 • Cao su tiểu điền: là cao su có quy mô diện tích nhỏ, phân tán từ một đến vài chục ha, được trồng chủ yếu bởi các hộ nông dân. Cao su tiển điền thuộc sỡ hữu của nông dân, do nông dân bỏ vốn ra đầu tư hoặc do các tổ chức cho nông dân vay vốn phát triển cao su thiên nhiên.

   

  Phân biệt cao su đại điền, cao su tiểu điền

 

 • Cao su thiên nhiên: Cao su thiên nhiên là dạng nhũ tương trong nước của các hạt latex cao su với hàm lượng phần khô từ 28% - 40%. Kích thước hạt latex rất nhỏ, cỡ khoảng 0,05 - 3µ và có hình quả trứng gà. Trong 1 gam mủ cao su với hàm lượng phần khô 40% có 5.000 hạt latex với đường kính trung bình 0,26µ, tất cả các hạt này đều ở trạng thái chuyển động Browner.

 

     (Chuyển động Browner: quá trình ngẫu nhiên, là chuyển động của các hạt trong môi trường lỏng)

 

Cao su thiên nhiên

 

 • Cao su nhân tạo: được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng các cấu trúc đơn bàogồm isoprene (2-methyl-1, 3-butadien), 1,3-butadien, cloropren (2-cloro-1, 3-butadien) và isobutylene (methylpropen) với một lượng nhỏ phần trăm isoprene cho liên kết chuỗi.

 

 • Độ mủ cao su: (được xác định làm cơ sở thu mua cao su)

   

    Độ mủ cao su(%) = m1(g) : m0(g) * 100

 

    Với: m0: khối lượng mẫu nước trước khi nướng, tính bằng gram

 

           m1: khối lượng mẫu cao su sau khi nướng, tính bằng gram

 

Cao su định chuẩn kỹ thuật

 

 • Cao su định chuẩn kỹ thuật SVR (Standard Vietnamese Rubber): các chỉ tiêu lí hóa của cao su thiên nhiên định chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3709:2004 cùng một số vấn đề liên quan như đóng gói, bảo quản, vận chuyển...; áp dụng cho cao su thiên nhiên sản xuất từ mủ (latex) cây cao su Hevea Brasiliensis (thường được chế biến ở dạng cao su khối) và có các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với từng cấp hạng.

 

Nguồn: Tổng hợp

 

backtop