Một số khái niệm thường dùng trong ngành cao su

Một số khái niệm thường dùng trong ngành cao su

Một số khái niệm thường dùng trong ngành cao su

Một số khái niệm thường dùng trong ngành cao su

Một số khái niệm thường dùng trong ngành cao su
Một số khái niệm thường dùng trong ngành cao su

Chi tiết bài viết

MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG NGÀNH CAO SU - P.2

 

  -     Cao su CV (constant viscosity: độ nhớt ổn định).Cao su ổn định độ nhớt: Cao su thiên nhiên có độ nhớt được kiểm soát, thường được xử lý bằng các tác nhân ổn định độ nhớt, trước hoặc sau quá trình sấy.

 

Độ nhớt Mooney là một chỉ tiêu rất quan trọng và quyết định trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm cao su CV. Độ nhớt Mooney (Money Vicossity) hiểu đơn giản là độ cứng, độ mềm của sản phẩm mủ cao su.

 

Độ nhớt Mooney là một tính chất thường được sử dụng để mô tả và giám sát chất lượng của cả cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Nó xác định khả năng kháng lại sự chảy của cao su ở một tốc độ xoắn tương đối thấp. Độ nhớt Mooney được đo bằng máy đo độ nhớt Mooney.

 

Cao su CV, cao su định chuẩn kỹ thuật có độ nhớt ổn định.

 

  -     Chất bẩn (dirt): Tạp chất giữ lại trên rây 45µm

 

  -     Mủ đông ngoài lô (field – grade coagulum): Cao su thiên nhiên làm từ mủ được đông tụ bằng axit hoặc mủ đông tụ tự nhiên (tự đông tụ) trong chén hứng mủ hoặc các dụng cụ thích hợp khác.

 

  -     Cao su tờ (Sheet rubber): Cao su được đông tụ hoàn toàn và tạo thành tờ. (Cao su tờ có thể được sấy khô, sấy khô một phần hoặc không sấy khô).

 

Cao su tờ

 

  -     Mủ nước ngoài lô WF (whole field latex): Mủ nước được lấy từ cao su Hevea Brasililensis, có thể được pha loãng nhưng không tách chiết.

 

  -     Quá trình lưu hóa: là quá trình phản ứng hóa học mà qua đó cao su chuyển từ mạch thẳng sang trạng thái không gian 3 chiều. Ngay từ buổi đầu tiên, người ta dùng lưu huỳnh để khâu mạch cao su nên được gọi là lưu hóa. Ngoài lưu huỳnh còn có thể dùng một số chất khác để lưu hóa cao su như selen (Se), peroxit, nhựa lưu hóa... Sự lưu hóa đã làm cho cao su bền hơn, dai hơn và đưa cao su trở thành sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.

 

Sản phẩm của quá trình lưu hóa cao su

 

  -     Mủ tạp đông: Nguyên liệu cao su thu hoạch từ vườn cây, ngoài mủ nước ra phần còn lại đông trong chén, mủ dây trên miệng cạo, mủ đông trong quá trình thu mủ nước thì gọi chung là mủ tạp đông. Nguyên liệu này dùng để sản xuất ra các loại mủ riêng biệt có các tính chất khác với loại từ mủ nước, loại mủ này chuyên dùng làm vỏ, ruột xe các loại.

 

 

Nguồn: Tổng hợp

 

 

backtop